Vårt löfte

  • Vi utvecklar livsmiljöer som innefattar både infrastruktur och fastigheter, och bidrar därigenom till att bygga urbana tillväxtregioner.
  • Vi erbjuder en unik kunskap tack vare vår breda specialistkompetens. Genom den minimeras risker, samtidigt som den hjälper oss hitta intressanta möjligheter i projekten utifrån tekniska, finansiella och juridiska aspekter.
  • Vi har en skalbar affärsmodell. Det innebär att vi har tillgång till några av de bästa samhällsbyggnadskonsulterna på marknaden, men som vi engagerar endast vid behov.
  • Vi utvecklar infrastruktur och fastigheter på marknader som har en större efterfrågan än utbud.
  • Vi har ett värdeskapande hållbarhetskoncept som inbegriper hela ESG-området
  • Vi inom Pontariuskoncernen har nödvändiga certifikat och följer rekommenderade standarder. Pontariuskoncernen är även certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, Certifierad kontrollansvarig enligt PBL nivå K, Certifierad Entreprenadbesiktningsman samt Achilles-certifierade.

Anmäl dig till nyhetsutskick


Prenumerera på våra nyhetsutskick och kommande seminarium och föredrag.

Obligatoriskt