Urbana livsmiljöer för ett hållbart samhälle

Om 30 år bor 70% av världens befolkning i städer.

Om 30 år har befolkningen som är över 60 år fördubblats.

En av Nordens ledande konsulter inom samhällsbyggnad

Indealsia har en passion för urbana omgivningar. Vi utvecklar livsmiljöer där människor kan mötas, trivas och utvecklas som tar tillvara på deras behov av natur, kultur, teknik och sociala sammanhang.

Indealsia har en unik kompetensbredd inom finans med ingenjörer, jurister, humanister och landskapsarkitekter som arbetar i tvärvetenskapliga team för att utveckla och säkra robusta tillgångar.

Vårt team utvecklar samhällen med omtanke

Urban utveckling är en global trend som drastiskt påverkar våra värderingar och livsstilar, samt ställer krav på tillgång till såväl dynamiska livsmiljöer som effektiv infrastruktur. En god urban infrastruktur genererar både en smidig vardag inom staden och flexibel regional pendling till andra närliggande orter, vilket skapar valmöjligheter för fler att bo kvar i regionen utan att behöva flytta till dess främsta storstad.

Hållbar urban utveckling är fundamentalt för att omsorg om människor och ansvar för vår gemensamma livsmiljö ska stå i centrum. För Indealsia innebär hållbarhet i mångt och mycket att anpassa staden för att tillgodose dess invånares enskilda behov. Vikten av trygghet och folkhälsa, utvecklingen av kapacitetsuppfyllande infrastruktur och moderna fastigheter samt att minska sociala klyftor i städerna är också centrala byggstenar.

Kontextuell förvaltning för attraktiva stadsområden

Indealsia gör det möjligt att förverkliga en vision om en attraktiv och hållbar miljö med vassare infrastruktur. Vi är ett av nordens ledande samhällsbyggnadsbolag och samarbetar alltid med partners inom offentlig verksamhet, kapitalmarknad och näringsliv som är lika hållbarhetsinriktade som vi.

Vi vill balansera storskalig och välplanerad infrastruktur med fastigheter. Endast då kan vi inkludera det småskaliga med omsorg för våra mikromiljöer. Vi vill också inkludera kulturmiljöer där alla utvecklingsnivåer får, och tar, plats: etablerade konstnärer och gatukonst, stora artister och grannens garageband.

Vi tror på att ta ansvar för hållbarhet ur ett holistiskt perspektiv, där faktorer som växthuseffekt, toxikologi, biodiversifiering, styrning samt social och finansiell hållbarhet samverkar. Tillsammans, med ett sammanhållet ansvar, kan vi möta framtiden på ett sätt som leder till ett mer inkluderande och hållbart samhälle.

Anmäl dig till nyhetsutskick


Prenumerera på våra nyhetsutskick och kommande seminarium och föredrag.

Obligatoriskt