Hur vi arbetar

Indealsia utvecklar fastigheter och infrastruktur som bidrar till att förbättra urbana tillväxtregioner.

Vi fokuserar och tror på stadsområden, och arbetar med ett hållbarhetsfokus i allt vi gör. Vi tycker att viktiga parametrar för en hållbar livsmiljö finns både i teknik och i social gemenskap. Hållbarhetsinriktningen måste även vara närvarande inte minst i styrning av både projekt och bolag.

Aktiv förvaltning med goda relationer

Vi på Indealsia arbetar med aktiv förvaltning och baserar alltid våra beslut på analys, erfarenhet och våra överenskommelser samt de regelverk som finns på den specifika marknaden. Starka, urbana tillväxtregioner med tydlig hållbarhetsstrategi är vårt fokus.

En av våra andra ledstjärnor är relationer. Vi värnar om våra partnerskap och vill att de ska upplevas som trygga och nära samarbeten för alla parter. Därigenom uppstår goda möjligheter att påverka och delta i strategiarbetet, och på så sätt driva ett hållbarhetsarbete som får effekt.

Kort förklarat är Indealsias mål att bidra till att utveckla attraktiva urbana miljöer, där människor trivs, utvecklas och har möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Varje resa börjar med ett litet steg och varje förbättring tar sin början i en god idé – Indealsia AB:s Stipendieprogram!

Vi vill vara med på unga entreprenörers resa vars idéer och affär förbättrar livsmiljön och skapar värde för boende, näringsidkare och andra aktörer i boendemiljön. Som resesällskap erbjuder vi Indealsia AB:s stipendieprogram såväl som vårt lokala och globala nätverk.

Anmäl dig till nyhetsutskick


Prenumerera på våra nyhetsutskick och kommande seminarium och föredrag.

Obligatoriskt