Göteborg fyller 400 år – firar med 7000 nya bostäder!

För första gången ska Göteborgs Stad och dess politiker samverka med näringslivet i ett gemensamt projekt för att bygga fler bostäder – närmre bestämt 7 000 nya sådana! Dessa ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileium år 2021, och satsningen kallas således för BoStad2021.

Pontariuskoncernen har rollen som bygg- respektive projektledare i sex av BoStad2021:s totalt 30 delprojekt. Samtliga projekt genomsyras av höga krav gällande både social och ekologisk hållbarhet. Lösningar som ska underlätta för ett hållbart resande, en mer utbredd lättillgänglighet till stadens alla möjligheter, gröna innegårdar, närproduktion av värme och el liksom solceller och bergvärme är bara några av de lösningar som ska integreras i staden. Med andra ord så ligger stort fokus på att skapa omtanke och närhet till både natur och kultur!

Att bygga 7000 nya bostäder på de totalt sju år som projektet kommer vara igång är en tuff tidsplan, och en stor del av BoStad2021 går således ut på att etablera nya arbetssätt som effektiviserar arbetet med plan- och byggprocesser. Vanligtvis väntar en på att detaljplanen, som anger hur marken ska bebyggas, ska godkännas innan man genomför utredningar och tar fram underlag som behövs för att planen ska kunna genomföras. BoStad2021 arbetar istället med parallella processer, vilket innebär att utredningar genomförs och underlag tas fram samtidigt som detaljplanearbetet pågår. För att detta ska vara möjligt krävs ett brett och omsorgsfullt samarbete mellan samtliga aktörer – något som gör projektet både krävande och speciellt!

Sedan januari 2016 har en forskargrupp från Chalmers varit involverade i arbetet med BoStad2021. Deras uppgift är att studera det nya arbetssättet och löpande komma med inspel som utvecklar det. Målsättningen med forskningen är att kunna återföra erfarenheter från de första projekten till de kommande men också att forskargruppen, utifrån föreställningar om en optimal process, ska kunna göra inspel om förändringar i de pågående processerna i syfte att öka effektiviseringen.

Med det här projektet visar Pontariuskoncernen att vi ligger i framkant inom det viktiga arbetet med att effektivisera bostadsbyggandet i Sverige till glädje för både fastighetsaktörer och boende.

58

Anmäl dig till nyhetsutskick


Prenumerera på våra nyhetsutskick och kommande seminarium och föredrag.

Obligatoriskt