Vi utvecklar hållbara lösningar för Sveriges utmaningar inom infrastruktur

Både fack- och nyhetsmedia ger en likartad bild av de samhällsförändringar som vi står inför. Våra städer växer, urbaniseringen fortgår, befolkningen ökar och vi blir allt äldre. Detta i kombination med en ökad handel skapar ett behov av smarta samhällslösningar. Bland annat ställs krav på klimatsmarta energi- och infrastrukturlösningar och ett effektivare bostadsbyggande – något som också har kommit att bli en viktig komponent i beslut om stora infrastrukturinvesteringar, inte minst inom ramen för exempelvis Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen.

Enligt SKL och regeringen kommer över 700 miljarder kronor att satsas enbart på järnvägar, vägar, och sjöfart över de närmaste tio åren och svensk transportinfrastruktur står därmed inför stora utmaningar framöver.

Inom Pontariuskoncernen arbetar vi aktivt för att utifrån dessa utmaningar kunna agera för att på bästa sätt bidra till samhällsutvecklingen genom våra kunder och vår affärsmodell. Vi har 350 kunder inom stat, kommun och privata sektorn. Vi utför 1 200 uppdrag inom affärsområdena Flyg & Flygplats, Hamn, Väg & Gata, Spår & Järnväg, Landskapsarkitektur samt Fastighet.

I alla våra projekt integrerar vi teknik, finans, management och juridik – så att inget perspektiv blir bortglömt. Med vår affärsmodell kan vi vara ett stöd för våra kunder i den komplexa och föränderliga kontext både de och vi verkar i. Här behövs kunskap om teknik och miljö, juridik och finans, om verksamhet och organisation. Vi drivs av en passion av att förbättra resultat och prestanda för våra kunder; både på organisationsnivå och för de produkter och tjänster som de erbjuder.

Anmäl dig till nyhetsutskick


Prenumerera på våra nyhetsutskick och kommande seminarium och föredrag.

Obligatoriskt