Urbana livsmiljöer för ett hållbart samhälle

År 2050 bor 75% av världens befolkning i städer.

Hållbar urban utveckling – för ett samhälle med omtanke

Hållbar urban utveckling är fundamentalt för att omsorg om människor och ansvar för vår gemensamma livsmiljö ska kunna stå i centrum.

För Indealsia är hållbarhet lika med invånaranpassning. Invånaranpassning innebär i sin tur att tillgodose stadsbefolkningens behov.

Vi åstadkommer detta genom att förbättra samhället på flera nivåer: vi fokuserar på tillgångar till bostäder med olika upplåtelseformer, på trygghet och folkhälsa, på att minska sociala klyftor samt på att utveckla fastigheter och infrastruktur.

Kontextuell förvaltning för attraktiva stadsområden

Indealsia gör det möjligt att förverkliga en vision om en attraktiv och hållbar miljö med vassare infrastruktur. Vi är ett av nordens ledande samhällsbyggnadsbolag och samarbetar alltid med partners inom offentlig verksamhet, kapitalmarknad och näringsliv som är lika hållbarhetsinriktade som vi – för att vet vi att det går.

Vi vill balansera storskalig och välplanerad infrastruktur med bostäder. Endast då kan vi inkludera det småskaliga med omsorg för våra mikromiljöer. Vi vill också inkludera kulturmiljöer där alla utvecklingsnivåer får, och tar, plats: etablerade konstnärer och gatukonst, stora artister och grannens garageband.

Vi tror på att ta ansvar för hållbarhet ur ett holistiskt perspektiv, där faktorer som växthuseffekt, toxikologi, bio-diversifiering, styrning samt social och finansiell hållbarhet samverkar. Tillsammans, med ett sammanhållet ansvar, kan vi möta framtiden på ett sätt som leder till ett mer inkluderande och hållbart samhälle.

Anmäl dig till nyhetsutskick


Prenumerera på våra nyhetsutskick och kommande seminarium och föredrag.

Obligatoriskt